Perspektif Nedir, Kaça Ayrılır, Nerelerde Kullanılır?

Perspektif Nedir, Perspektif Kaça Ayrılır, Perspektif Nerelerde Kullanılır, Perspektif Prensipleri Nedir gibi soruların cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Perspektif Nedir?

Perspektif Nedir, Kaça Ayrılır, Nerelerde Kullanılır?

Kısaca Perspektif, kelime manası ile bakış açısı demektir. Kavramsal olarak, olayları ve toplumsal gerçeklikleri kavramak ve onları çözümlemek için müracaatlan bir düşünce tekniği olarak nitelendirilir. İnsanlar eşyalara da bakmaktadırlar. Maddenin uzaktan görünümü de perspektif olarak tarif edilmiştir

İki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini çizim metodu. Cisimler uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak ufalır. Bu farklılaşma perspektif prensipleriyle tarif edilir. Cismin görüntüsü optik ve matematik olarak dile getirilebilir. Perspektif, mimarlar, mühendisler, endüstri tasarılayıcıları tarafından çok kullanılır.

Yapılması: Tasarlanan proje perspektif olarak hazırlanır. Proje başlamadan çok önce bitmiş şekli üzerinde daha teferruatlı çalışmalar yapılır. En kolay perspektif çizim, bir kağıt üzerine çizilen yatay izgidir. Bu yatay çizgi örneğin o bölgenin ufuk hattını temsil eder. Bu çizgi üzerine bir gemi ve biraz üzerine bulutlar konulursa sema de temsil edilmiş olur. Gemiyle çizim yapanın arasındaki mesafe yaklaştıkça boyutları büyüyen diğer cisimler sıralanır.

Perspektif Kaça Ayrılır, Nerelerde Kullanılır?

Perspektif Nedir, Kaça Ayrılır, Nerelerde Kullanılır?

Perspektif çizimlerde atmosferin ışık tesiriyle renk ve gölgelere tesiri, görüntülerin farklılaşmasına neden olur. Atmosfer tesirleri dikkate alınarak çizilen perspektif çizimlere uzay (areal) perspektif denir. Tatbikatta en çok kullanılan çizim metodu ise, ışık tesiri gösterilmeyen doğrusal (linear) perspektiftir. Çizim yapılırken belli bir oranda küçültme yapılır. Bu küçültme oranına, çizilen resmin mikyası denir.

Perspektif resimde asal olan, cismin tabii şeklini kutu biçimindeymiş gibi resimlemektir. Bir kutunun altı yüzeyi, bu yüzeylerin kesiştiği 12 kenarı vardır. Bu kenarları çizimde uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere üç gruptur. Bir şeklin perspektifi, tepesi bakan göz olan ve tabanı çizime teğet olan koninin arada saydam bir yüzey üzerindeki arakesitidir.

Perspektifte kullanılan terimler: Perspektif çizimlerde dört düzlem kullanılır. Çizimle göz arasında resmin arakesit olarak çizileceği düzleme resim düzlemi; cismin ve çizen kişinin üzerinde durduğu düzleme taban düzlemi; resim düzlemiyle zemin düzleminin kesiştiği hem de da zemin hattı denir. Resim düzlemini dik kesen göz hizasındaki düzleme ise yatay düzlem ismi verilir. Resim düzlemiyle yatay düzlemin kesiştiği hat ufuk hattı’dır. Merkez düzlem, diğer düzlemleri dik olarak kesen ve gözden dik olarak geçen düzlemdir. Yatay düzlemden gözün yüksekliği göz pozisyonu olarak tarif edilir ve gözün öne, sola, sağa kayması ile resim düzlemi sınırlandırılır. Gözün resim düzlemi üzerindeki izdüşümüne görüş merkezi, gözün bulunduğu mevkiye durma noktası, gözle görüş merkezi arasındaki mesafeye göz mesafesi denir. Perspektif çizgilerin ufuk hattında birleştikleri yere kesişme noktası isimi verilir. Resim düzlemi üzerinde görüş merkezinin sağ ve solunda ufuk hattı üzerindeki gözün mesafelerine ise mesafe noktaları denir.

Bir boyut perspektifi: Bir nokta perspektifinde bir kutu şekli çizmek için birbirine yaklaşıp bir noktada birleşen iki doğru çizmek gerekir. Karayolu, demiryolu perspektif görünümü buna Örnekdir. Çizime ait kutu yüzey çizimleri, ufuk hattındaki kesişme noktasına göre tertip edir.

İki boyut perspektifi: Buna açısal perspektif de denir. Kutu hafifçe çevrilirse kesişme noktası ufuk hattı üzerinde dönen istikametin ters doğrultununda kayar. Tek nokta perspektifinde yatay boyutlar (genişlikler) çizim kağıdı kenarlarına paraleldir. İki nokta perspektifinde iki kesişme noktası vardır ve her iki kesişme noktasına göre çizilen resimde derinlik çizgileri, çizim kağıdı kenarına paralel değildir. İki kesişme noktası arasındaki ölçü resmin basit orantısıdır. İki nokta perspektif resim çizimini kolay anlamak için, demiryolu üzerinde duran ve elinde tuttuğu bir cam tabakayı sağa ve sola hafifçe çeviren bir kişinin gördüğü manzarayı düşünmek yeterlidir. Cam tabaka biraz sola çevrilirse tren raylarının ufuk hattında kesiştiği nokta sanki sağa kaymış gibi görülür.

Üç boyut perspektifi: Çizim yatay doğrultuda iki kesişme noktasına ilave olarak dikey doğrultuda da üçüncü bir kesişme noktası ihtiva ediyorsa buna üç boyut perspektifi denir. Kullanma alanı çok hudutlu olup, tatbikatta bu tür çizimler yerine modeller kullanılır.

Çizilecek bir konunun bir resmin  üç boyutluluğu düşünülerek , boşluk ve kitle meselelerini görsel olarak çözmek için perspektif metotlarından faydalanmak gerekir. Cisimlerin gözden olan uzaklıklarına göre şekil ve renklerin belirtilmesi perspektifsel çalışmaları oluşturur.

Perspektif tekniğinin sinemaya ehemmiyetli katkıları olmuştur. Kameraman görüntüleri canlı ve estetik bir biçimde seyirciye izledirebilmek için çekimleri bazen yakın tasarıdan bazen uzatan, yandan, arkadan… İşlenen temanın ritmine ve duygusuna göre çeşitli perspektiflerden çekim yapılmak suretiyle yapıtın zevkle izlemesi amaçlanmaktadır

----- mobil reklam -----

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir